Partneri:

Výhody užívania HAK

Aj keď v minulosti HAK vďaka vysokému obsahu hormónu, resp. prohormónu spôsobovala mnohým ženám zdravotné problémy, v súčasnosti je už situácia úplne iná a mnohé ženy HAK neužívajú len kvôli jej prvotnej funkcii, ktorou je zabránenie počatiu, ale hlavne vďaka benefitom, ktoré im HAK prináša. V súčasnosti obsahuje HAK omnoho nižšie dávky hormónov, ktoré sú veľmi podobné prirodzeným hormónom, produkovaným vo vaječníkoch, preto ženský organizmus nie je pri užívaní HAK zaťažovaný.

Väčšina žien uvíta menšiu intenzitu krvácania počas menštruácie, za ktorú vďačia užívaniu HAK, takisto v mnohých prípadoch dochádza k zmierneniu menštruačných bolestí, resp. sa úplne strácajú. Mnohé dievčatá využívajú HAK na boj proti akné. Užívaním niektorých druhov HAK dochádza k zníženiu výskytu cýst na vaječníkoch.

Za výhodu tiež môžeme považovať fakt, že dievčatá a ženy užívajúce HAK sú pod pravidelným dohľadom gynekológov, vďaka čomu môžu byť skôr odhalené prípadné ochorenia a zdravotné problémy.

HAK ženám prináša aj ďalšie výhody, závisia však hlavne od konkrétneho druhu HAK a reakcie daného organizmu na tento druh HAK.