Partneri:

Predpísanie HAK

Každá žena, alebo každé dievča, ktoré si chce dať predpísať HAK, musí navštíviť gynekológa. Na Slovensku nie je stanovená veková hranica pre predpísanie HAK, preto ak príde za gynekológom neplnoletá pacientka, je na jeho zvážení, či tejto pacientke HAK predpíše.

Pred predpísaním HAK urobí gynekológ prehliadku a rozhovor s pacientkou. Od veku 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva, má každá žena nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku raz ročne.

Ak túto prehliadku žena zatiaľ neabsolvovala, lekár najprv vykoná prehliadku. Po prehliadke by mal nasledovať aj odber krvi. Gynekológ by sa mal s pacientkou taktiež porozprávať o tom, aký má problém, prečo si chce dať predpísať HAK, aby vedel určiť, ktorá HAK bude pre pacientku vhodná. Lekár by sa mal opýtať aj na prípadné ochorenia pacientky z minulosti, resp. choroby v rodine, ktoré by tiež mohli mať vplyv na výber HAK. Následne môže gynekológ predpísať vhodnú HAK.

Na všetky nejasnosti by sa mala pacientka opýtať gynekológa ešte pred samotným užívaním HAK.