Partneri:

Druhy HAK

Existuje viacero druhov HAK, preto majú ženy v súčasnosti možnosť vybrať si takú, ktorá im bude maximálne vyhovovať.

HAK môže byť užívaná v rôznych formách. Medzi najpoužívanejšiu formu ešte stále patria tabletky, no poznáme i injekčnú formu, vaginálne krúžky, náplasť, vnútromaternicový systém a dokonca i podkožné implantáty. Tieto formy HAK ponúkajú oproti tabletkám hlavne tú výhodu, že sa nemusíte každý deň strachovať, že ich zabudnete užiť. Aj novšie druhy HAK je nutné užívať, resp. vymeniť pravidelne, no interval nie je taký častý ako u tabliet. Napríklad náplasť stačí vymeniť až po týždni, vaginálny krúžok raz za mesiac a podkožné implantáty dokonca až po niekoľkých rokoch.

Spomínané formy HAK možno ďalej rozdeliť podľa toho, aké hormóny obsahujú. Na základe tohto kritéria rozlišujeme dve základné skupiny HAK. Prvú skupinu tvorí takzvaná kombinovaná antikoncepcia, ktorá obsahuje dva druhy hormónov, a to estrogény a gestagény. Druhá skupina HAK obsahuje len hormón gestagén.

HAK vo forme tabliet môže byť monofázická, bifázická alebo trifázická, podľa toho, aká je hladina hormónov v jednotlivých tabletkách. V monofázickej HAK je hladina hormónov vo všetkých tabletkách rovnaká, v bifázickej sa v jednotlivých tabletkách mení množstvo hormónu gestagén, no množstvo estrogénov ostáva rovnaké. V trifázickej HAK je koncentrácia hormónov v jednotlivých tabletkách rôzna. Bifázická a trifázická HAK svojim obsahom hormónov napodobňujú prirodzený cyklus.

Osobitnú skupinu HAK tvorí núdzová antikoncepcia, ktorá sa používa do 3 alebo do 5 dní po nechránenom pohlavnom styku, je však určená len na výnimočné použitie.