Partneri:

Užívanie HAK

Každá z foriem HAK sa užíva iným spôsobom, o spôsobe užívania a všetkých nejasnostiach by sa mala pacientka so svojim lekárom poradiť ešte pred tým, než HAK začne užívať.

V prípade HAK vo forme tabletiek sa prvá tabletka užíva v prvý deň menštruačného krvácania, resp. sa môže začať užívať aj na druhý až piaty deň, no v tomto prípade sa odporúča používať aj bariérovú metódu antikoncepcie. Nasledujúce dni sa tabletka užíva pravidelne každý deň približne v tom istom čase, najlepšie večer, resp. pravidelne 21 dní so sedemdňovou prestávkou, podľa toho, či je v balení 28 tabliet alebo len 21. Ak je v balení len 21 tabliet, po užití poslednej tabletky nasleduje sedemdňová prestávka, počas ktorej by sa mala dostaviť menštruácia. Po uplynutí týchto siedmych dní sa začne užívať nové balenie tabliet a cyklus sa opäť opakuje. Poradie užívania tabliet je vyznačené na obale.

HAK vo forme náplasti sa taktiež užíva v 28 dňovom cykle, pričom sa náplasť pravidelne mení počas troch týždňov, vždy v rovnaký deň. Štvrtý týždeň by sa malo dostaviť menštruačné krvácanie. Po uplynutí štvrtého týždňa sa cyklus opäť opakuje. Náplasť sa aplikuje na čistú a suchú pokožku.

Vaginálny krúžok sa zavádza podobne ako tampón, zvyčajne hneď v prvý deň menštruačného krvácania. Môže sa zaviesť aj neskôr, najneskôr však v piaty deň krvácania, no ak sa nezavedie v prvý deň menštruácie, je potrebné použiť aj inú doplnkovú bariérovú metódu antikoncepcie, napríklad prezervatív.

HAK vo forme injekcie je na Slovensku menej rozšírená a je určená hlavne pre ženy okolo 40 rokov. Táto forma antikoncepcie je zvyčajne podávaná raz za tri mesiace do sedacieho svalu.

HAK vo forme podkožného implantátu a vnútromaternicového systému zavádza lekár. Zavedenie vnútromaternicového systému je pomerne rýchle. Podkožný implantát sa zavádza pod kožu pri lokálnej anestézii.

O každej forme HAK je však lepšie sa pred samotným užívaním poradiť s gynekológom a tiež podrobne si prečítať príbalový leták.